jirozhang
jirozhang

性别: 注册于 2019-03-22

向TA求助
20金币数
47 经验值
1个粉丝
主页被访问 294 次

最近动态

2019-03-29 14:18 发表了文章

2019-03-22 18:41 回答问题

 这是实现办法之一,目前没有在后台做,后续会做到后台。当然等站长发布的更好!!    三个点符号代表是在原有基础代码上增加的。请注意不要直接复制        1:修改 application/admin/controller/Admin.php 以下两个方法 public function LoginInfo(){$loginAllowed = session("__LOGIN_BY_CMF_ADMIN_PW__");if (empty($loginAllowed)) {return redire